Detská lekárka ukončuje činnosť vo Veľkých Levároch

17.09.2020

Detská lekárka ukončuje činnosť vo Veľkých Levároch

Ku dňu 30.septembra 2020 ukončuje činnosť vo Veľkých Levároch na vlastnú žiadosť lekárka pre deti a dorast MUDr. Soňa Pirčová.

Všetkým pacientom, ktorí mali zdravotnú dokumentáciu evidovanú v ambulancii MUDr. Pirčovej vo Veľkých Levároch, bude zdravotná starostlivosť poskytovaná v ambulancii MUDr. Pirčovej v Malackách. Ambulancia sa nachádza v Nemocnici Malacky na prízemí, v samostatnom trakte riaditeľstva. Informácie o ordinačných hodinách nájdete na linke: https://www.e-vuc.sk/buxus/generate_page.php?page_id=61578

Upozorňujeme pacientov, že z dôvodu pretrvávajúcej pandémie je potrebné osobnú návštevu ambulancie vopred telefonicky dohodnúť a to na telefónnom čísle 034 2829 901.

V prípade, ak pacient nechce využívať služby ambulancie MUDr.Pirčovej v Malackách, môže si nájsť iného lekára, prostredníctvom ktorého požiada o zaslanie zdravotnej dokumentácie.

Pani doktorke Pirčovej na včerajšom osobnom stretnutí za jej takmer tridsaťročné pôsobenie v našej obci poďakovali vedúci predstavitelia obce. Detská lekárka bude vo Veľkých Levároch chýbať. Nedostatkom detských lekárov trpí celý bratislavský kraj. Šanca, že v obci vytvorí ambulanciu iný detský lekár, je toho času veľmi malá.

foto_1.jpg