Dobré správy – budeme zateplovať školu

18.03.2020

Dobré správy – budeme zateplovať školu

V čase napätia a obáv z koronavírusu sú potrebné aj pozitívne správy. Jednu takú pre vás mám. Po viacnásobnom snažení sa nám podarilo získať dotáciu z Environmentálneho fondu na zateplenie budovy základnej školy. Presne povedané, časti budovy, pretože poskytnutých 100 000 EUR na celú budovu zďaleka nestačí. To nám však neprekáža, budeme sa snažiť o ďalšie finančné zdroje a jedného dňa bude zateplený celý objekt.  

Ide o historicky prvú dotáciu obci určenú na zvyšovanie energetickej efektívnosti budovy. Aktivita zapadá do série opatrení obce, ktoré majú za cieľ zvýšiť atraktivitu tunajšej základnej a materskej školy:

  • v súčasnosti prebieha modernizácia materskej školy financovaná z fondov EÚ,
  • staviame detského ihriska pre potreby materskej školy financované z Úradu vlády a obecných zdrojov,
  • pripravujeme sa na vybudovanie krytého prístrešku pre bicykle pri ZŠ a MŠ financované z dotácie Ministerstva dopravy, 
  • chystáme výsadbu zelene a vybudovanie parkoviska financovanú tiež z cudzích zdrojov,
  • do leta začneme s realizáciou  projektu modernizácie učební financovanou z fondov EÚ,
  • cieľom je tiež získať finančnú podporu na multifunkčnú športovú plochu v areáli školy - projekt je už v hodnotení.

Koronavírus sa jedného dňa pominie, deti budú chodiť do školy a my budeme opäť normálne žiť.

Zlepšime si náladu. Bojujme!