Doplnené ranné autobusové spoje na železničnú stanicu

22.11.2021

Doplnené ranné autobusové spoje na železničnú stanicu

Nakoľko tri ranné autobusové spoje smerujúce z Malých Levár na železničnú stanicu nie sú spoľahlivo vypravované podľa cestovného poriadku, obec Malé Leváre zabezpečila na obdobie 22.-26.11.2021 náhradnú autobusovú dopravu. Autobusy budú zastavovať aj na zastávkach Veľkých Levár (Habánsky dvor, Železiarstvo a Železničná stanica) v zmysle nasledujúceho cestovného poriadku:


Zastávka Malé Leváre - cintorín                             4:48                    5:53                    6:38

Zastávka Veľké Leváre – Habánsky dvor               4:56                    6:01                    6:46

Zastávka Veľké Leváre – železiarstvo                    4:58                    6:03                    6:48

Zastávka Veľké Leváre – železničná stanica          5:00                    6:07                    6:50