Doručenie daňových výmerov elektronicky

16.04.2020

Doručenie daňových výmerov elektronicky

V súvislosti s preventívnymi opatreniami Obce Veľké Leváre proti šíreniu nákazy koronavírusu, informujeme občanov, že daňové výmery nedoručujeme osobnou formou. Občania, ktorí si chcú splniť daňovú povinnosť, môžu požiadať obec o doručenie daňových výmerov prostredníctvom elektronickej pošty. Ostatné výmery budú doručené neskôr v tlačenej forme.  

Občania sa môžu prihlásiť na emailovej adrese dane@levare.sk. Prosíme občanov, aby do emailu uviedli meno, priezvisko a adresu.