Enviropark Pomoravie - Doručenie mimoriadnych faktúr za stočné

13.12.2021

Enviropark Pomoravie - Doručenie mimoriadnych faktúr za stočné

Združenie obcí Enviropark Pomoravie ako prevádzkovateľ kanalizácie sa od 01. decembra 2021 stáva platiteľom DPH. Z tohto dôvodu bude producentom odpadových vôd, v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, mimoriadne vyúčtované odpočtové obdobie  k 30. novembru 2021 a v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov, odpočtové obdobie  k 31. decembru 2021.