Dotácia na rekonštrukciu knižnice je už na ceste

10.09.2019

Dotácia na rekonštrukciu knižnice je už na ceste

Obec nechala začiatkom roka 2019 spracovať projektovú dokumentáciu rekonštrukcie interiéru domu kultúry vo Veľkých Levároch. Cieľom bolo modernizovať jednotlivé miestnosti (kuchyňa, knižnica, sála, foyer, technické zázemie) a tiež ich vybavenie vrátane inštalácie nových technológií (vybavenie kuchyne, vykurovanie, vetranie, osvetlenie, nábytok, ...).

Nakoľko objem prác je vo finančnom vyjadrení značný, rekonštrukcia bude prebiehať postupne vo viacerých etapách. Pokiaľ bude možné využiť na financovanie dotačné zdroje, bude o ne obec bojovať.

Prvé kroky rekonštrukcie by sa mali začať už na jeseň. Obec totiž získala z dotačného programu Bratislavského samosprávneho kraja územnú dotáciu na rekonštrukciu knižnice. Cieľom je zrekonštruovať miestnosti v prednej časti kultúrneho domu, z ktorých vznikne knižnica. Do knižnice sa teda po ukončení prác nebude chodiť cez veľkú sálu. Priestor knižnice bude väčší a hlavne modernejší. Nábytok zatiaľ použijeme súčasný, v ďalších fázach sa budeme snažiť o jeho výmenu.


logobsk_fin_color_sirka.png