Generálny pardon na bezplatné užívanie obecných pozemkov

22.10.2020

Generálny pardon na bezplatné užívanie obecných pozemkov

Pri správe agendy miestnej dane z nehnuteľností bolo priebežne zistené, že mnohí občania užívajú obecné pozemky bez právneho nároku, teda bez súhlasu obce, bez nájomnej zmluvy alebo inej dohody o užívaní. Takéto situácie vznikli v dávnej minulosti, keď sa na vysporiadanie vlastníckych či užívacích práv priveľmi neprihliadalo. Preto sa teraz objavujú situácie, keď dlhodobo oplotené pozemky pri domoch, či dokonca priamo pod domami, nepatria vlastníkom nehnuteľností, ale obci.

Dom na cudzom pozemku? Problém ...

Mať postavený dom na cudzom pozemku je dnes nepredstaviteľné. Ide o nevysporiadané vlastnícke vzťahy, ktoré značne znižujú hodnotu nehnuteľnosti a komplikujú nakladanie s ňou.  Problémy obyčajne nastávajú po úmrtí vlastníka, keď chcú dedičia nehnuteľnosť predať, prípadne v rámci dvora postaviť stavbu, na ktorú potrebujú získať povolenie stavebného úradu.   

Obec ponúka riešenia

Užívanie či zastavanie obecných pozemkov vzniklo v minulosti a zo strany užívateľov určite nie s cieľom poškodzovať záujmy obce.  Obec má záujem na usporiadaní vlastníckych práv a preto do konca roka 2020 zavádza „generálny pardon“ na bezplatné užívanie obecných pozemkov. Preto ponúka možnosť vysporiadať si vlastnícke práva k oploteným a dlhodobo užívaným pozemkom formou odkúpenia. Ak vlastník nehnuteľnosti zistí, že dlhodobo užíva „prihrazdený“ pozemok pod domom či pri dome a do 31.12.2020 požiada obec o odkúpenie pozemku a do 30.6.2021 uzatvorí s obcou kúpnopredajnú zmluvu, bude mu pozemok odpredaný v cene 10 EUR/m2. Po skončení generálneho pardonu bude obec naďalej otvorená vysporiadavaniu vlastníckych práv, avšak predajná cena bude prispôsobená trhovým cenám v zmysle príslušného Všeobecne záväzného nariadenia.

Prosíme vlastníkov nehnuteľností, aby si vo svojom vlastnom záujme overili, či majú záhrady, dvory a domy umiestnené na svojich pozemkoch a ak nie, aby obec požiadali o odkúpenie. Aby nedochádzalo k špekuláciám, obec bude žiadosti posudzovať individuálne.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.