HARMONOGRAM PLOŠNÉHO TESTOVANIA

28.10.2020

HARMONOGRAM PLOŠNÉHO TESTOVANIA

V snahe zabezpečiť plynulý priebeh testovania odporúčame navštíviť odberné miesta v zmysle orientačného harmonogramu podľa začiatočného písmena priezviska:

Harmonogram testovania na sobotu 31.10.2020:

7.00 – 10.00 – priezviská začínajúce na písmená A, B

10.00 – 12.00 - priezviská začínajúce na písmená C, D

12.00 – 13.00 – PRESTÁVKA

13.00 – 17.00 - priezviská začínajúce na písmená E, F, G, H, CH, I

17.00 – 17.30 – PRESTÁVKA

17.30 – 21.30 – priezviská začínajúce na písmená J, K

Harmonogram testovania na nedeľu 1.11.2020:

7.00 – 10.00 - priezviská začínajúce na písmená L, M, N

10.00 – 12.00 – priezviská začínajúce na písmená O, P, Q

12.00 – 13.00 – PRESTÁVKA

13.00 – 17.00 - priezviská začínajúce na písmená R, S, T

17.00 – 17.30 – PRESTÁVKA

17.30 – 21.30 – U, V, W, Z

Harmonogram má odporúčací charakter, jeho dodržiavanie však môže pomôcť zmierniť tvorbu dlhých radov pred odbernými miestami.

Testovania sa nemusia zúčastniť deti do 10 rokov  a taktiež seniori nad 65 rokov, ktorí následne dodržia 10-dňovú karanténu.

Zriadené budú tri odberné miesta umiestnené v exteriéri a to vo dvore obecného úradu, vo dvore hasičskej zbrojnice a na futbalovom štadióne.

Vstup do dvora obecného úradu sa nachádza na Štefánikovej ulici pri hlavnom vstupe na obecný úrad.

Vstup do dvora hasičskej zbrojnice sa nachádza na Hollého ulici za budovou hasičskej zbrojnice.

Vstup na štadión bude umožnený zo Športovej ulice cez veľkú bránu.


Príslušnosť občanov k odberným miestam je rovnaká, ako pri voľbách, občania však môžu využiť ktorékoľvek odberné miesto.