HYDROMELIORÁCIE realizujú údržbu melioračných kanálov

18.09.2019

HYDROMELIORÁCIE realizujú údržbu melioračných kanálov
V uplynulých dňoch začal štátny podnik HYDROMELIORÁCIE, ako správca hydromelioračných zariadení vo vlastníctve Slovenskej republiky, vykonávať plánovanú údržbu odvodňovacích kanálov v k.ú Veľké Leváre a Malé Leváre, ktorej účelom je predovšetkým zabezpečenie ich správnej funkčnosti a prevádzkyschopnosti. Plánovaná údržba sa vykonáva na odvodňovacom kanáli ev.č. 5208 109 002 v dĺžke 1,358 km (tzv. Zámocký kanál popri kaštieli a toplovej aleji) a na odvodňovacom kanáli ev.č. 5208 109 002 v dĺžke 1,935 km (kanál spod habánskeho dvora ústiaci do toku Rudavy). Práce by mali byť ukončené najneskôr do 31.12.2019.