Informácia o nedeľnom zásahu záchranných zložiek – mimoriadna udalosť

17.02.2020

Informácia o nedeľnom zásahu záchranných zložiek – mimoriadna udalosť

V nedeľu 16.2.2020 po 16.00 občania Veľkých Levár zaregistrovali v ovzduší zápach plynu. Intenzívny zápach bolo cítiť hlavne v lokalite Majer a v okolí evanjelického kostola. Zápach bol unášaný vetrom smerom na sever, preto zasiahol i lokalitu bytovky. Uvedomelí občania volali na poruchovú linku SPP, kde nahlásili zápach plynu.

Starosta bol informovaný o probléme dvomi občanmi v čase o 16.18 hod. a následne o 16.58 hod. V tom čase už hľadal únik plynu priamo v teréne technik SPP, s ktorým sa starosta osobne stretol pri jednej z regulačných staníc plynu. Podozrenie na únik plynu nahlásilo k času 17.10 hod. 6 občanov.  

O 17.28 kontaktoval dispečing SPP starostu o tom, že nebol zistený únik plynu, avšak technik SPP zistil pôvod zápachu. Zdrojom zápachu bola bandaska obsahujúca asi 3 litre neznámej chemickej látky pohodená v tráve v lokalite Majer. Bolo evidentné, že určité množstvo kvapaliny bolo vyliate do pôdy. Okamžite boli privolaní hasiči.

Hasiči dorazili približne o 17.40 hod. Riadenie zásahu prevzal veliteľ zásahu. Bola zrealizovaná obhliadka miesta spolu s technikom SPP a starostom. Zápach v epicentre bol extrémne silný a dráždivý. Predbežne bolo stanovené, že sa jedná o látku obsahujúcu amoniak. Boli realizované prvé merania koncentrácie látky v ovzduší. Hasiči zaistili bandasku s neznámou látkou a hermeticky ju uzatvorili.

O 17.46 boli na zásah povolaní niektorí členovia krízového štábu obce, prítomný bol aj predseda DHZ. Následne sa realizovalo prvé hlásenie v obecnom rozhlase o úniku amoniaku a odporučení pozatvárať okná, nevetrať a nevychádzať von. Správa bola zverejnená aj na webe obce, v obecnej aplikácii a tiež na facebookovej stránke obce.

O 17.53 privolal starosta políciu, nakoľko bola ohrozená bezpečnosť obyvateľov a došlo ku škodám na životnom prostredí.

Na miesto dorazilo mobilné chemické laboratórium HaZZ a ambulancia HaZZ. Boli odobraté vzorky neznámej látky a priamo na mieste boli vyhodnocované. V okolí miesta činu realizovali hasiči priebežné merania koncentrácie škodlivín v ovzduší.

Po vyhodnotení vzoriek bolo zistené, že sa jedná o zmes viacerých látok. Najväčšie zastúpenie mala organická zlúčenina síry využívaná v plynárenskom priemysle na odorizáciu zemného plynu. Látka je prchavá a intenzívne zapácha. Je horľavá a vo vyššej koncentrácii dráždi dýchacie cesty a oči. Látka ďalej obsahovala zlúčeniny dusíka a iné zlúčeniny síry.  Nikto z prítomných nepociťoval zdravotné ťažkosti. Zámena s amoniakom bola spôsobená tým, že priamo na mieste nálezu bol zápach veľmi intenzívny a nebolo možné rozoznať zmiešané pachy. Pri rozptýlení v ovzduší mal zápach charakter plynu.     

Z dôvodu potenciálneho znečistenia spodných vôd bola privolaná Inšpekcia životného prostredia.

Bolo rozhodnuté, že v perimetri 100 metrov od miesta nálezu budú obyvatelia domov osobne informovaní o odporučení nevetrať a nezdržovať sa mimo domov. Bol vyhlásený poplach pre Dobrovoľný hasičský zbor a obecnú políciu. Členovia krízového štábu, členovia DHZ a obecná polícia realizovali informovanie občanov dotknutých ulíc osobnými návštevami. Ulice boli zároveň uzatvorené páskami, členovia DHZ realizovali dohľad nad uzatvorenými ulicami. V obecnom rozhlase bolo opätovne vyhlásené odporučenie nevetrať. Informácia bola zverejnená prostredníctvom ostatných obecných médií.

Starosta bol v telefonickom kontakte s vedúcou Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Malackách a tiež s vedúcim Odboru krízového riadenia Okresného úradu v Malackách.

Okolo 20.00 dorazil pracovník Inšpekcie životného prostredia. Po obhliadke bolo rozhodnuté o spôsobe likvidácie environmentálnej záťaže. Napriek tomu, že chemická látka v bandaske bola už hermeticky uzatvorená, zápach sa naďalej šíril a to z dôvodu prítomnosti látky v pôde.

DHZ Veľké Leváre bolo medzičasom zo zásahu odvolané a to i s ohľadom na požiar lesa v Sološnici a požiar biomasy v Gajaroch. DHZ bolo o pár minút vyslané k požiaru do Gajar. Preto bolo v obci počuť časté hučanie sirén.

Hasiči a polícia realizovali dohľad nad miestom činu do prítomnosti príchodu vyšetrovateľov kriminálnej polície. Po zozbieraní stôp bolo realizované prekrytie uniknutej kvapaliny vrstvou zeminy, aby sa obmedzilo prchanie látky a znížila sa intenzita zápachu. Zásah bol ukončený o 23.00 hod.

Aby sa zamedzilo prenikaniu uniknutej látky do nižších vrstiev podložia, resp. do spodných vôd, bolo nutné kontaminovanú zeminu vybrať a následne odborne zlikvidovať. Túto činnosť zabezpečila Inšpekcia životného prostredia prostredníctvom externých dodávateľov dnes popoludní. Aj z tohto dôvodu sa zápach v obci opäť dočasne zvýšil. Dotknuté miesto bude ešte skúmané hydrogeológom, aby sa potvrdilo alebo vyvrátilo preniknutie do hlbších vrstiev pôdy.

Zápach po plyne bude možné v obci ešte cítiť, avšak v zníženej miere.

Obec sa snažila počas zásahu priebežne poskytovať informácie prostredníctvom obecných digitálnych médií. Z pohľadu starostu a celého tímu, ktorý bol na zásahu priamo v epicentre, môžem s čistým svedomím povedať, že zásah prebehol nanajvýš profesionálne. Bola zabezpečená všeobecná informovanosť, bola zabezpečená osobná informovanosť obyvateľov v perimetri 100 m, bolo realizované meranie škodlivín v ovzduší. Koncentrácia látok 10 m od zdroja nebola významná, prejavovala sa však silným zápachom. Zdravie obyvateľstva nebolo ohrozené.

Zasahovalo celkom päť vozidiel HaZZ, štátna polícia, kriminálna polícia, Inšpekcia životného prostredia, Dobrovoľný hasičský zbor, obecná polícia a piati zamestnanci obce.    

Všetkým zúčastneným ďakujem za skvelý výkon a koordináciu prác pod tlakom. Jednalo sa mimoriadnu udalosť, ktorá si našťastie nevyžadovala vyhlásenie mimoriadnej situácie. Sme radi, že nikto neutrpel žiadne zranenie či poškodenie zdravia. Tiež si vieme predstaviť inak strávený nedeľný večer.

Ďakujem taktiež šiestim občanom, ktorí po zacítení zápachu plynu volali poruchovú linku SPP. Urýchlil sa tak celý proces identifikovania zdroja zápachu.


Odporučenie občanom:

Ak cítite plyn, volajte poruchovú službu SPP, prípadne záchranné zložky. Písaním na sociálnych sieťach sa situácii nepomáha, pretože informáciu nemajú kompetentní, ktorí môžu zabrániť možno i veľkému nešťastiu.

Ing. Richard Nimsch, starosta  

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.