Informácia o neotvorení ZŠ a MŠ

07.02.2021

Informácia o neotvorení ZŠ a MŠ
Vážení rodičia,
informujeme vás, že na základe odporúčania regionálneho hygienika a vzhľadom na výsledky priebežného testovania v obci školu ani škôlku od 8.2.2021 neotvoríme. Výučba bude prebiehať ako doteraz dištančnou formou.  

Do ŠKD a do MŠ môžu nastúpiť prihlásené deti rodičov, pracujúcich v kritickej infraštruktúre a rodičov, ktorí nemôžu svoju prácu vykonávať z domu. 

Deti, ktoré v pondelok nastupujú do MŠ alebo ŠKD, musia priniesť podpísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti spolu s kópiou testu rodiča o negatívnom výsledku.
Nástup detí, prijatých od januára 2021 na adaptačný pobyt do MŠ, sa presúva na obdobie spustenia bežnej prevádzky škôlky.
Možný termín otvorenia ZŠ a MŠ závisí od vývinu epidemickej situácie, o akejkoľvek zmene vás budeme informovať.

Ak potrebujete prihlásiť dieťa na pobyt do ŠKD alebo MŠ z pracovných dôvodov (nemôžete pracovať z domu), kontaktujte prosím:

- na prihlásenie žiakov na navštevovanie ŠKD p. zástupcu pre ZŠ - zastupca.zs@levare.sk,
- na prihlásenie dieťaťa do MŠ p. zástupkyňu pre MŠ - tina.allertova@gmail.com (prípadne cez Messenger)  do 18.00 hod.

Ospravedlňujeme sa za zmätok pri otváraní ZŠ a MŠ, avšak napriek rozhodnutiu ministerstva školstva o otváraní škôl a škôlok vydal regionálny hygienik odporúčanie školy a skôlky neotvárať. Vzhľadom na nejednotný názor štátu zriaďovateľ s vedením ZŠsMŠ po získaní aspoň priebežných výsledkov testovania rozhodol o neotvorení školy a škôlky.
.