Informácia o otvorení školy a skôlky

12.02.2021

Informácia o otvorení školy a skôlky

Vážení rodičia,

oznamujeme vám, že na základe vyjadrenia regionálneho hygienika a podľa pravidiel COVID AUTOMATU sa v pondelok 15.2.2021 obnovuje:

- prezenčná výučba pre žiakov 1. stupňa ZŠ a žiakov ŠPT, 

- prevádzka MŠ i školskej jedálne.

- prevádzka ŠKD s určitými obmedzeniami.

Účasť žiakov na vyučovaní v ZŠ i detí v MŠ je podmienená predložením čestného vyhlásenia rodiča o bezinfekčnosti spolu s priloženou kópiou o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19, prípadne pri príchode dieťaťa spolu s rodičom, rodič predloží vyhodnotenie testu k nahliadnutiu. Ak dieťa nepredloží pri nástupe do školy potrebné dokumenty, nemôže sa zúčastniť vyučovania!
Potrebné tlačivo si môžete stiahnuť tu alebo vyzdvihnúť v piatok 12.2.2021 pred budovou školy.

V prípade, že rodičia prekonali ochorenie COVID-19, preukážu túto skutočnosť potvrdením o prekonaní nie staršom ako 3 mesiace.

Informácie o možnosti testovania pre rodičov detí navštevujúcich ZŠ s MŠ vo Veľkých Levároch nájdete tu.

Upozorňujeme rodičov, že na testovanie je potrebné si rezervovať termín, prípadne prísť na testovacie miesto a nahlásiť sa ako rodič dieťaťa či žiaka ZŠ s MŠ v našej obci.

Milí rodičia, veríme, že sa nám podarí obnoviť vyučovanie a deti sa opäť budú môcť vzdelávať a stretávať v škole, i keď za dodržiavania prísnych hygienických podmienok. Avšak vzhľadom na epidemickú situáciu je možné, že sa situácia v priebehu dní zmení, preto vás prosíme o pravidelné sledovanie informácií na školskej či obecnej stránke.