Informácia pre pacientov ambulancie zomrelého MUDr. Bobeka

27.02.2020

Informácia pre pacientov ambulancie zomrelého MUDr. Bobeka

Bratislavský samosprávny kraj prevzal všetky zdravotné karty. Pacienti s trvalým pobytom v obci Závod boli podľa ulíc prerozdelení medzi tri malacké ambulancie (pacienti z obce Závod patrili pod zdravotný obvod Závod – MUDr.Bobek).

Pacienti z iných obcí si musia vyhľadať všeobecného lekára, ktorý im bude poskytovať zdravotnú starostlivosť. Po dohode s lekárom vypíšu žiadanku o vydanie zdravotnej dokumentácie, v ktorej sa uvedie meno pôvodného lekára, meno pacienta, dátum narodenia pacienta, bydlisko pacienta a meno nového lekára (môže byť vo forme pečiatky).

Žiadosť o vydanie zdravotnej dokumentácie je potrebné zaslať na adresu:

Bratislavský samosprávny kraj
Oddelenie zdravotníctva
Sabinovská 16
820 05 Bratislava 26

Naskenovanú žiadosť je možné zaslať na e-mailovú adresu: valburga.mesarosova@region-bsk.sk.

Zdravotná dokumentácia sa nevydáva do rúk pacienta, ale je zasielaná z BSK konkrétnemu lekárovi/ambulancii.

V prípade otázok je možné kontaktovať priamo Bratislavský samosprávny kraj na t.č.: 02/48 264 903.