Informácia pre záhradkárov

10.06.2021

Informácia pre záhradkárov
OV SZZ Malacky - Pomoravie podľa odchytu motýľov 1. generácie obaľovača jablčného upozorňuje záhradkárov v lokalite Veľké Leváre na aktuálnosť chemického ošetrenia jadrovín proti nakladeným vajíčkam škodcu a to v čase od  9. do 11. júna 2021 nasledovnými povolenými prípravkami: 

biologický Lepinox Plus

Integro - zo zásob z minulého roka
Agro stop červivosť, alebo Coragen 20 SC

Ošetrenie proti vyliahnutým húseniciam tejto istej letovej vlny obaľovača jablčného, v prípade že sa nevykoná vyššie uvedený postrek proti nakladeným vajíčkam sa vo Veľkých Levároch predpokladá v čase od 12. do 15. júna 2021. Použiť možno nasledovné povolené prípravky:
Buldock 20 EC
Decis Protech zo starých zásob
Sanium Ultra
Karate Zeon 5 CS
Mavrik a Spintor

Všetky uvedené prípravky je možné kombinovať s fungicídmi proti múčnatke a chrastavitosti jadrovín.