Informácie k znovuotvoreniu materskej školy

28.05.2020

Informácie k znovuotvoreniu materskej školy

Dôležité informácie k znovuotvoreniu materskej školy:

 • Materská škola sa otvorí v pondelok 1.6.2020 
 • Mení sa doba prevádzky na 07.00- 16.00 hod.
 • Doba príchodu do MŠ sa mení na 07.00- 08.15 hod. Prosíme rodičov o zhovievavosť pri čakaní na vykonanie ranného filtra, treba rátať s časovou rezervou.
 • Vchod do MŠ bude zboku pri hlavnom vchode  viditeľne vyznačený
 • Deti do a z MŠ môžu sprevádzať  len osoby žijúce s ním v jednej domácnosti, v prípade súrodencov, osoby staršie ako 10 rokov
 • Rodičia i deti dodržiavajú  2 metrové rozostupy, nevytvárajú sa  väčšie skupiny detí ani rodičov
 • Pedagogickí zamestnanci vykonávajú každodenný ranný filter  pred príchodom do MŠ- bezdotykovým teplomerom merajú teplotu deťom i dospelým a vykonávajú dezinfekciu rúk. Pozorujú príznaky  respiračného ochorenia – kašeľ, zvýšená teplota, dýchavičnosť, ďalej kožné vyrážky, hnačka, zvracanie..)
 • V prípade podozrenia dieťaťa alebo sprevádzajúcej osoby na ochorenie (príznaky respiračného ochorenia ako kašeľ, zvýšená teplota, dýchavičnosť, ďalej kožné vyrážky, hnačka, zvracanie, ...) pedagogický zamestnanec dieťa nepreberie. Ak sa podozrenie na ochorenie prejaví počas dňa, dieťa je  umiestnené do samostatnej miestnosti a pedagogický zamestnanec kontaktuje rodiča. Dieťa  do MŠ nastúpiť nemôže!
 • Predškoláci majú po obede výchovno- vzdelávacie aktivity- nespia; deti  z 1. a 2. triedy spia v stabilnej spálni. Posteľné navlečenie sa mení každý pondelok. 
 • Zákonný zástupca   alebo poverená osoba , ktorá vyzdvihuje dieťa z MŠ  čaká pred vchodom do MŠ.
 • Platí zákaz nosenia hračiek a predmetov do priestorov MŠ!

Povinnosti zákonného zástupcu:

 • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. 
 • Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť dieťaťu jedno čisté rúško denne, ktoré je uschované v skrinke .
 • V prípade, že sa u dieťaťa vyskytne podozrenie alebo bude potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. Rovnako je povinný informovať i o nariadení karantény pre dieťa jeho pediatrom alebo regionálnym hygienikom. Za takýchto podmienok dieťa nemôže navštevovať materskú školu.

Organizácia v šatni: 

 • Do priestorov šatne môžu vojsť najviac  4 osoby ( rodič- dieťa, rodič- deti) a to na dobu maximálne 10 minút.
 • Rodičia alebo sprevádzajúce osoby  musia mať v priestoroch MŠ rúško;  jedno rúško
 •  ( hygienicky zabalené) nechajú deťom v skrinke v šatni.
 • Dieťa od rodičov preberá nepedagogický zamestnanec, ktorý ich odvádza do tried
 • platí zákaz pohybu cudzích osôb v priestoroch  MŠ
 • Deti si donesú do MŠ papuče, náhradné oblečenie, posteľné navlečenie , v označenej fľaši VODU 

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.