Kalendár zvozu zmesového komunálneho odpadu

27.12.2021

Kalendár zvozu zmesového komunálneho odpadu

Zmesový komunálny odpad  (ZKO) bude aj v roku 2022 vyvážaný v dvojtýždenných intervaloch v zmysle zverejneného harmonogramu. Kalendár zvozu ZKO na rok 2022 bude v tlačenej podobe v najbližších dňoch doručený do každej domácnosti.