KARANTÉNA PRE OBČANOV VRACAJÚCICH SA ZO ZAHRANIČIA

13.03.2020

KARANTÉNA PRE OBČANOV VRACAJÚCICH SA ZO ZAHRANIČIA

Úrad verejného zdravotníctva vydal rozhodnutie „o karanténe“ pre občanov, ktorí od siedmej hodiny rána dnešného dňa vstúpia na územie SR z druhého štátu.

V skratke platí nasledovné:

  • Osobe, ktorá sa od 13.3.2020 od 7.00 vráti zo zahraničia, vrátane osôb, ktoré s ňou žijú v spoločnej domácnosti, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí;
  • Osobe sa nariaďuje ihneď po návrate zo zahraničia, aby oznámila túto skutočnosť telefonicky alebo elektronicky svojmu obvodnému lekárovi a ten rozhodne o domácej izolácii vrátane rodinných príslušníkov žijúcich v spoločnej domácnosti po dobu 14 dní.

Nariadenie sa nevzťahuje na vodičov nákladnej dopravy,  pilotov, zdravotníkov (posádka prevážajúcu pacienta), posádok lodnej dopravy, rušňovodičov.

V praxi to znamená, že občania, ktorí pracujú v zahraničí (napr. Rakúsko, Česko,...) a dochádzajú denne domov, sa musia rozhodnúť, či sa vrátia domov a podstúpia 14-dňovú izoláciu, alebo zostanú v zahraničí.

Toto nariadenie platí do odvolania.

Porušenie domácej izolácie sa trestá pokutou do výšky 1659 EUR.  

Nariadenie sa dotýka mnohých obyvateľov prihraničných obcí. Je potrebné ho s pokorou rešpektovať. Nejde o zdravie jednotlivca, ale zdravie spoločnosti.

Verejnú vyhlášku nájdete tu:

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Rozhodnutie_karantena_verejna_vyhlaska12_03.pdf