Komplexná rekonštrukcia Podjavorinskej ulice

17.06.2024

Komplexná rekonštrukcia Podjavorinskej ulice

Viaceré miestne komunikácie sú dlhé roky v zlom technickom stave. Aj keď by si každý želal, aby ulice mali moderný vzhľad, investovať do obnovy ciest pred vybudovaním kanalizácie bolo nehospodárne. Obec sa viackrát vyjadrovala, že k obnove a modernizácii nevyhovujúcich miestnych komunikácií sa bude venovať až po vybudovaní kanalizácie. Práce na projekte kanalizácie sa pomaly končia a obec potvrdzuje, že svoje vyjadrenia myslela vážne. Ešte koncom mája totiž začala komplexnú rekonštrukciu ulice Podjavorinskej.

Ulica Podjavorinskej – rekonštrukcia od základu  

Starý asfaltový kryt na ulici bol v minulosti vyliaty na rastlom teréne bez spevneného podložia. Roky užívania a aktuálne budovanie kanalizácie cestu na Podjavorinskej ulici totálne zničili. Koncom mája rozbehla obec komplexnú rekonštrukciu ulice v dĺžke 300 metrov. Súčasťou je vybudovanie odvodnenia, stabilizácia a spevnenie podložia, položenie cestných obrubníkov, novej asfaltovej vrstvy a tiež položenie nových chodníkov zo zámkovej dlažby po oboch stranách cesty. Súčinnosť poskytla aj BVS, a.s., ktorá pred stabilizovaním podložia vykonala výmenu viacerých zemných súprav verejného vodovodu. Cesta bude odovzdaná do užívania do konca júna.

V obnove ciest bude obec v nasledujúcich rokoch pokračovať

Komplexná obnova miestnych komunikácií vrátane vybudovania odvodnenia a nového podložia nie je lacná záležitosť a preto nie je možné zrekonštruovať všetky cesty naraz. Obnove ciest sa bude obec venovať postupne každý rok. Cieľom je mať obnovené cesty ohraničené obrubníkmi s vybudovanými priľahlými chodníkmi a samozrejme s odvodnením.

Taktiež BVS, a.s. má v plánoch druhú etapu rekonštrukcie vodovodu v obci. Tá sa má týkať ulíc Vinohradnícka, Pekná, Slnečná a  M.Benku. Pri plánovaní rekonštrukcie ciest je potrebné z hľadiska hospodárnosti a efektívnosti investície prihliadať aj na túto skutočnosť.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.