Kontajnery na šatstvo sú na zbernom dvore

30.07.2020

Kontajnery na šatstvo sú na zbernom dvore

Minulý týždeň nechala obec previesť kontajnery na šatstvo umiestnené pri kultúrnom dome na zberný dvor odpadov. Dôvodom bol neustále sa opakujúci vandalizmus v podobe vykrádania a poškodzovania kontajnerov, znečisťovanie verejných priestranstiev rozhádzaným šatstvom, prípadne ukladanie iných druhov odpadu ku kontajnerom.

Vďaka kamerovým záznamom uložila obecná polícia viacerým priestupníkom pokuty, avšak dodržiavanie pravidiel a udržanie poriadku sa dlhodobo nedarilo zabezpečiť. Obec taktiež obdržala viacero podnetov, sťažností a žiadostí o presun.

Kontajnery sú k dispozícii na zbernom dvore odpadov, kde je možné pod dohľadom zamestnanca uložiť použité šatstvo a obuv každý utorok a štvrtok od 14.00 do 18.00 a v sobotu od 9.00 do 16.00 hod.

Prosím občanov, aby textilný odpad neukladali na pôvodné stanovisko kontajnerov pri kultúrnom dome. Priestor je monitorovaný kamerovým systémom a prípadní pôvodcovia odpadu budú sankcionovaní obecnou políciou.