Kontrola detského ihriska

25.04.2019

Kontrola detského ihriska

V záujme zabezpečenia bezpečnosti detí bola dnes na detskom ihrisku pracovníkmi odbornej spoločnosti v súlade s príslušnou normou vykonaná hlavná ročná kontrola ihriskových prvkov. V rámci nej bola zrealizovaná bežná údržba a odstránené drobné závady. Závažnejšie nedostatky budú zaznamenané v protokole s návrhom riešenia. V najbližších týždňoch nás na ihrisku čaká množstvo opráv.