Ku dňu učiteľov

28.03.2021

Ku dňu učiteľov

Milé pani učiteľky, páni učitelia,

opäť je tu deň učiteľov a opäť, po roku, sa nemôžeme stretnúť osobne. Preto dovoľte aspoň touto formou poďakovať Vám za Vaše nasadenie a Vašu prácu pri výchove a vzdelávaní našich detí. Zavedené opatrenia pri boji s COVID-19 sa dotkli detí, rodičov a vo veľkej miere aj vás, učiteľov, či už v škôlke, škole, školskom klube alebo centre záujmových aktivít. Ďakujem, že ste na zmenené podmienky vzdelávania dokázali zareagovať, prispôsobili ste svoje zvyky a postupy a pracujete s deťmi častokrát novými metódami, vo veľkej miere online formou.

Byť učiteľom nie je zamestnanie, byť učiteľom je poslanie. Prajem vám veľa síl a entuziazmu pri jeho napĺňaní.