Levárski prváci opäť vysadili lipovú alej

04.11.2021

Levárski prváci opäť vysadili lipovú alej

V stredu popoludní naši prváci v sprievode rodičov, starých rodičov, pani učiteliek a zamestnancov obce vysadili ďalších 600 metrov lipovej aleje. Išlo už o tretí ročník úspešného projektu „Levárska lipová alej“, v rámci ktorého prváci tunajšej základnej školy sadia lipy popri poľných cestách v chotári obce. Tentokrát sa podarilo vysadiť 40 vzrastlých stromov popri ceste vedúcej od Babieho jazera k lesu za bývalými štátnymi majetkami.   

Každý prvák za svoju snahu dostal ako darček pohár lipového medu od veľkolevárskeho včelára pána Puškáča. O pár rokov budú lipky prinášať tieň, poskytovať útočisko pre hmyz a vtáky, krotiť záhorský vietor, kŕmiť včely a poskytovať kvety na chutný lipový čaj.

Projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy v rámci Individuálnych dotácií.

Ďakujeme geodetovi Branislavovi Šteflíkovi za bezplatné vytýčenie hraníc obecného pozemku, na ktorom sme stromy vysadili. Za kvalitný konský hnoj ďakujeme sponzorovi pánovi Petrovi Paštekovi.