Levársky advent

06.12.2019

Levársky advent
Komisia pre kultúru, šport a školstvo, komisia sociálna, zdravotná a bytová a miestny spolok Červeného kríža Vás pozýva na Levársky advent, ktorý sa bude konať v sobotu 14.12.2019 v kultúrnom dome. Tešíme sa na Vašu účasť!