Levársky advent úspešne za nami

17.12.2019

Levársky advent úspešne za nami

V uplynulú sobotu sa pred kultúrnym domom uskutočnilo tradičné podujatie „Levársky advent“. Popri celodennom kultúrnom programe, malých predvianočných trhoch a dobrých jedlách mali Levárania opäť možnosť ukázať veľké srdce. Zakúpením kapustnice, divinového gulášu, punču či vareného vína, alebo doborovoľným príspevkom mohli prispieť zdravotne ťažko postihnutému Radkovi Horeckému na kúpeľnú liečbu.

Podujatie bolo napriek rozmarom počasia úspešné, nakoľko výťažok, ktorý odovzdáme Radkovi, dosiahol výšku až 1606,60 EUR, čo je doposiaľ najvyššia vyzbieraná suma.

Veľké poďakovanie patrí všetkým občanom, ktorí sa  zúčastnili na akcii a finančne prispeli. Ďakujeme sociálnej zdravotnej a bytovej komisii, Komisii pre kultúru, šport a školstvo, Miestnemu spolku Slovenského červeného kríža, Základnej organizácii poľovníckeho združenia, Občianskemu združeniu Na kopci a všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii akcie. Poďakovanie patrí tiež deťom zo Základnej školy a Materskej školy za ich vystúpenia, hudobnej skupine detí z Veľkých Levár, súboru Leváranek, zboru Leváranky a všetkým ľuďom dobrým srdcom, ktorí prišli a pomohli.