Malé Leváre prepojí s Veľkými Levármi nová cyklotrasa - obec získala podporu z fondov EÚ

06.11.2019

Malé Leváre prepojí s Veľkými Levármi nová cyklotrasa - obec získala podporu z fondov EÚ

Dobrá správa pre malolevársku i veľkolevársku samosprávu. Obci Veľké Leváre sa podarilo získať nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu na výstavbu cyklotrasy. Tá prepojí obec Malé Leváre s Veľkými Levármi cez lokalitu „Jehličky“ a následne spojí Veľké Leváre so železničnou stanicou zmodernizovaným a rozšíreným združeným chodníkom pre peších a cyklistov. Súčasťou cyklotrasy bude aj vybudovanie krytého cyklostojana s kapacitou viac ako 100 bicyklov, ktorý bude umiestnený pri železničnej stanici.  

Cieľom je umožniť obyvateľom bezpečne a ekologicky cestovať za prácou, službami či ďalšími spojmi verejnej osobnej dopravy (vlak, autobus).

Aj keď je prijímateľom nenávratného finančného príspevku vo výške takmer 395 000 EUR obec Veľké Leváre, do prípravy bola rovnocenne zapojená aj obec Malé Leváre. Úspešný projekt je výsledkom ukážkovej spolupráce susedných obcí.

Rozhodnutie o schválení projektu bolo obci doručené 17.októbra 2019. Aktuálne je vyhlásená súťaž na výber dodávateľa stavebných prác. Začiatok realizácie diela sa očakáva v prvej polovici roka 2020.  

Obec Veľké Leváre pracuje priebežne na projekte modernizácie okolia železničnej stanice, ktorým sa chce uchádzať o ďalšie nenávratné zdroje z fondov EÚ. Projekt by v prípade úspechu nadviazal na cyklotrasu a zvýšil úroveň cestovania  obyvateľov a návštevníkov našich obcí.