MAS Dolné Záhorie vyhlasuje výzvu: Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

26.05.2021

MAS Dolné Záhorie vyhlasuje výzvu: Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
A1 Podpora podnikania a inovácií

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q391-511-007  

Dátum vyhlásenia: 26.05.2021

Uzavretie 1.hodnotiaceho kola: 26.8.2021

Uzavretie 2.hodnotiaceho kola: 26.11.2021

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:

- osoby zapísané v obchodnom registri,

- osoby, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri a podnikajú na základe živnostenského oprávnenia.

Žiadateľom nemôže byť subjekt pôsobiaci v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby.

Žiadateľ je povinný realizovať projekt na území MAS.

  Územie MAS Dolné Záhorie, o.z. je tvorené obcami:

Borinka, Gajary,Jakubov,Kostolište,Láb,Lozorno,Malé Leváre,Plavecký Štvrtok,Studienka,Suchohrad,Veľké Leváre,Vysoká pri Morave,Záhorská Ves,Závod,Zohor,Malacky,Stupava,Záhorská Bystrica m.č.

Popis oprávnenej aktivity:

- obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest,

- nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb,

- podpora marketingových aktivít,

Viac informácií k podmienkam výzvy nájdete na našej stránke: IROP-CLLD-Q391-511-007 (masdolnezahorie.sk)

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.