Materská škola bude od pondelka opäť v prevádzke

04.10.2020

Materská škola bude od pondelka opäť v prevádzke

Po prerušení vyučovania na štyri pracovné dni bude od zajtra 5.októbra obnovené vyučovanie v materskej škole. Prestávka vo vyučovaní bola využitá na otestovanie všetkých pedagogických zamestnancov škôlky a tiež na dobehnutie lehoty desiatich dní od posledného dňa, kedy mohlo dôjsť u zamestnancov a detí ku kontaktu s pozitívne testovanými osobami.

Základná škola pokračuje naďalej v prevádzke. Na základe odporúčania MŠVVaŠ o organizácii vyučovania v základných školách počas mimoriadnej situácie (semafor) sa však vedenie školy z dôvodu preventívnych opatrení rozhodlo prerušiť vyučovanie v špeciálnej triede na 1 týždeň (od 5.10. do 9.10. 2020).

Prosíme rodičov, aby sledovali informačné kanály obce a ZŠsMŠ, nakoľko epidemiologická situácia v regióne môže spôsobiť ďalšie zmeny vo vyučovacom procese.