Materská škola bude zatvorená do 4.10.2020

28.09.2020

Materská škola bude zatvorená do 4.10.2020

V zmysle epidemiologického vyšetrovania a rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava bude prerušená prevádzka materskej školy vo Veľkých Levároch do konca tohto týždňa. Materská škola obnoví prevádzku v pondelok 5.10.2020.

Deti, ktoré navštevovali materskú školu  v čase od 15.septembra do 24.septembra sa musia podrobiť karanténnym opatreniam v trvaní do soboty 3.októbra, t.z. zostať v domácej izolácii, zdržať sa návštev a sociálnych kontaktov. Prosíme rodičov, aby monitorovali zdravotný stav detí a v prípade objavenia sa príznakov kontaktovali svojho ošetrujúceho lekára