Mimoriadny oznam - koronavírus v obci

14.03.2020

Mimoriadny oznam - koronavírus v obci

Oznamujeme občanom, že podľa overených informácií sa v uplynulých dňoch po obci pohybovala osoba infikovaná koronavírusom a občania s ňou mohli prísť do styku. Viacero osôb a rodín sa nachádza v domácej izolácii. O testovaní osôb na koronavírus rozhodne regionálny hygienik. 

Obec úzko spolupracuje s kompetentnými orgánmi pri dohľadaní ďalších priamych kontaktov. Žiadame občanov, aby sledovali svoj zdravotný stav a v prípade ťažkostí kontaktovali linku 155. 

Vyzývame Vás, aby ste zachovali pokoj a k danej situácii pristupovali zodpovedne dodržiavaním dôslednej hygieny, nosením ochrannej rúšky, vyhýbaniu sa priameho kontaktu a dodržiavali vzájomný odstup pri nakupovaní, v rade na poštu, pri čakaní na zastávke a všade tam, kde sa vyskytne viac osôb v rovnaký čas. 

K danej téme dnes zasadal krízový štáb obce, ktorý komunikuje s políciou SR, Bratislavským samosprávnym krajom, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, Okresným krízovým štábom, Koordinačným strediskom integrovaného záchranného systému a dotknutými obcami.