Mimoriadny výpadok dodávky pitnej vody

07.07.2021

Mimoriadny výpadok dodávky pitnej vody
Z dôvodu neohláseného výpadku elektrickej energie je prerušená dodávky pitnej vody na území celej obce. Porucha v dodávke elektrickej energie v lokalite "Pri diaľnici", kde sa nachádza úpravňa vody pre obec,  je ohlásená a Západoslovenská distribučná a.s. pracuje na jej odstránení. 
Prerušenie dodávky pitnej vody nesúvisí s rekonštrukciou vodovodu a nebolo vopred plánované.