Mlynský náhon sa dočkal čistenia od nánosov

21.12.2020

Mlynský náhon sa dočkal čistenia od nánosov

Milovníci toku Rudavy a tiež mlynského náhonu pretekajúceho obcou roky poukazovali na množstvo nánosov v mlynskom náhone. Hĺbka vody dosahovala na mnohých miestach sotva pár centimetrov, koryto postupne zarastalo vegetáciou. K opakujúcemu znižovaniu hladiny prispieval tento rok aj bobor stavaním hrádzí.

Správca vodného toku, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. vyčlenil ku koncu roka finančné prostriedky na vyčistenie najkritickejších úsekov mlynského náhonu od nánosov. Práce sa začali realizovať dnes vyčistením zanesenej časti pri Habánskom dvore. Ďalej by sa malo pokračovať v čistení od mosta na Štefánikovej ulici v smere toku k Habánskemu dvoru.

Prosíme občanov, aby boli počas prác trpezliví a akceptovali hluk a znečistenie náučného chodníka. Po ukončení prác zabezpečí obec vyčistenie chodníka a obnovu brehov poškodených ťažkou technikou.