Modernizácia odborných učební v Základnej škole s materskou školou

31.01.2020

Modernizácia odborných učební v Základnej škole s materskou školou

Informácie o projekte si môžete pozrieť na nižšie priloženom dokumente.


Informácie o projekte ,,Modernizácia odborných učební v Základnej škole s materskou školou Veľké Leváre''.