Na sčítanie sa máme už len pár dní

26.03.2021

Na sčítanie sa máme už len pár dní

Do 31. marca 2021 prebieha sčítanie obyvateľov. Vo Veľkých Levároch sa zatiaľ sčítalo 82% obyvateľov. Výsledky sčítania budú použité napr. aj pri stanovení výšky finančných prostriedkov, ktoré bude obec v nasledujúcich rokoch prijímať od štátu. Preto je aktívne zapojenie sa obyvateľov do sčítania veľmi dôležité pre ďalší rozvoj obce.

Na internetovej stránke www.scitanie.sk je sčítací formulár a jeho vyplnenie nezaberie viac ako 10 minút. Sčítanie je povinné. Občan sa sčíta elektronicky sám alebo s pomocou blízkej osoby. Potrebné je sčítať všetkých členov rodiny vrátane detí.

Občania, ktorí potrebujú pomoc pri sčítaní,  môžu kontaktovať obecný úrad osobne, alebo telefonicky na č. 034 202 3104. Sčítanie je monitorované a v obci  sa stále nachádzajú domácnosti, kde nie je nikto sčítaný. Upozorňujeme preto občanov, aby sa sčítali čím skôr a nenechávali si túto možnosť na posledné dni samosčítania. Za nesplnenie si povinnosti  môže byť obyvateľovi udelená pokuta od 25 do 250 euro.