Na zbernom dvore pribudli veľkoobjemové kontajnery

12.02.2021

Na zbernom dvore pribudli veľkoobjemové kontajnery

S cieľom ušetriť finančné prostriedky za vývoz odpadu a znížiť náklady obce na odpadové hospodárstvo sme na zberný dvor obstarali dva veľkoobjemové kontajnery, každý o objeme 30 m3. Kontajnery budú slúžiť na zber objemného odpadu a nahrádzajú menšie vaničkové kontajnery o objeme 7 - 10 m3, ktoré sa na zbernom dvore odnepamäti používali.

Je finančne efektívnejšie vyviezť naraz 30 m3 ľahkého odpadu na jednom vozidle, ako to isté množstvo prevážať v malých množstvách. Okrem pozitívneho ekonomického dopadu môžeme rozprávať aj o kladnom dopade na životné prostredie vo forme zmenšení uhlíkovej stopy, ktorú vytvorí odpad pri prevoze na skládku.

Kontajnery sme zakúpili z dotácie Environmentálneho fondu, ktorú sme získali vďaka dobrým výsledkom pri separácii odpadu v obci za rok 2019.  Ušetrené finančné prostriedky nám pomôžu vykryť zvýšené náklady spojené s poplatkom za uloženie odpadu na skládku, ktorý sa platí štátu a ktorý v tomto roku vo Veľkých Levároch vzrastie z 11 EUR na 15 EUR na tonu.

Čo je objemný odpad?

Ide o odpad,  ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do klasickej nádoby na odpad a neobsahuje nebezpečné látky. Medzi objemný odpad patrí napr. pohovka, umývadlá, koberce, linoleá, hadice a pod.