Na zdravotnom stredisku modernizujeme kotolňu

14.09.2020

Na zdravotnom stredisku modernizujeme kotolňu

Investičný plán obce na rok 2020 počítal aj s rekonštrukciou kotolne na zdravotnom stredisku. Práce na jej modernizácii sa začali pred pár dňami. Obec nahrádza štvoricu zastaralých, asi 35-ročných plynových kotlov, modernými kondenzačnými kotlami, ktoré budú vykurovať tri samostatné pavilóny zdravotného strediska.

Problémy s vykurovaním evidovali prevádzky zdravotného strediska už niekoľko rokov. Systém vykurovania bol nespoľahlivý, poruchový a nákladný na prevádzku. Obec od rekonštrukcie okrem zlepšenia tepelného komfortu očakáva aj zníženie spotreby zemného plynu.

V budúcom roku plánuje obec v obnove zdravotného strediska pokračovať, na rade je predovšetkým rekonštrukcia sociálnych zariadení.