Na zdravotnom stredisku sme zrekonštruovali sociálne zariadenia

12.10.2021

Na zdravotnom stredisku sme zrekonštruovali sociálne zariadenia

Obec v zmysle investičného plánu na rok 2021 zrekonštruovala toalety na prízemí a prvom poschodí zdravotného strediska. Štyri desaťročia staré sociálne zariadenia už nespĺňali štandardy 21.storočia. Po rekonštrukcii sú toalety k dispozícii pacientom ambulancií a klientom salónov sídliacich v budove. Rekonštrukcia bola financovaná z rozpočtových zdrojov obce.

Za posledné dva roky ide o štvrtú investíciu do budovy zdravotného strediska – zrekonštruovaná bola kotolňa, neskôr rozvody kúrenia v priestoroch lekárne a klubu seniorov a taktiež samotný klub seniorov.

V obnove sociálnych zariadení vo verejných budovách plánuje obec pokračovať aj v roku 2022.