Na železničnú stanicu sme premiestnili prístrešok pre cestujúcich

02.12.2021

Na železničnú stanicu sme premiestnili prístrešok pre cestujúcich

Na autobusovú zastávku pri železničnej stanici sme premiestnili prístrešok pre cestujúcich. Nejde o trvalé riešenie, nakoľko na železničnej stanici sa bude realizovať projekt prestupného terminálu počítajúci s vybudovaním nového autobusového nástupišťa s novým prístreškom pre cestujúcich. Na realizáciu projektu si však musíme ešte niekoľko mesiacov počkať, pretože aktuálne prebieha zo strany poskytovateľa finančného príspevku posudzovanie súťažných podkladov pred vyhlásením verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác.

Dočasný prístrešok, aj keď len ako provizórne riešenie, určite pomôže cestujúcim schovať sa pred dažďom a snehom v zimnom období.