Návrat detí do materskej školy

05.01.2021

Návrat detí do materskej školy

Na základe informácií  Ministerstva školstva zo dňa 04.01.2021 a na základe rozhodnutia zriaďovateľa  bude pre neustále sa zhoršujúcu epidemiologickú situáciu materská škola  od 11.januára 2021 otvorená pre deti:

  • zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry (vojaci, zdravotníci, hasiči, policajti) 
  • pre  deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu

Z organizačných dôvodov preto žiadame rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu, aby svoj záujem o pobyt dieťaťa v MŠ  od 11.01.2021 nahlásili  do 07. 01. 2021 (štvrtok) do 12:00 hod zástupkyni  MŠ

SMS správou: 0910 451 150    alebo    e-mailom: tina.allertova@gmail.com vo forme "meno dieťaťa, trieda".

!!!   Zároveň oznamujeme zákonným zástupcom, že nástup novoprijatých detí, ktoré majú termín nástupu 11.januára 2021, sa odkladá na čas, kedy bude spustená prevádzka MŠ v bežnom režime (predbežný termín 25.01.2021)   !!!

Nakoľko sa epidemiologická situácia na Slovensku neustále mení, prosíme rodičov, aby pristupovali k celej veci mimoriadne zodpovedne a sledovali nové/ doplňujúce informácie ohľadom chodu MŠ i na webe ZŠ s MŠ Veľké Leváre, na oficiálnej stránke obce Veľké Leváre, alebo na facebookovej stránke MŠ.