Návrat do základnej školy

19.05.2020

Návrat do základnej školy

Milí rodičia,

na stránke našej školy sme zverejnili prihlasovanie - záväzné vyjadrenie k účasti Vášho dieťaťa na vyučovaní od 1. júna 2020. Prosíme Vás, aby ste najneskôr do utorka 26.5. potvrdili, či sa bude alebo nebude Vaše dieťa zúčastňovať vyučovania v škole. Návrat do škôl sa týka žiakov 1. – 5 ročníka ZŠ.
Vyučovanie bude prebiehať v skupinách najviac po 20 detí v triedach s jedným učiteľom. Účasť na vyučovaní (či pošlete v tomto čase Vaše dieťa do školy) je dobrovoľná, vyučovanie bude naďalej prebiehať aj dištančnou formou, len v prispôsobenom režime. Presné podmienky priebehu vzdelávania ako aj otvorenia ŠKD Vám poskytneme čo najskôr, zatiaľ potrebujeme vedieť záujem rodičov o návrat detí do školy.

Vyjadrenie záujmu o navštevovanie MŠ bude prebiehať prostredníctvom sociálnej siete cez uzatvorenú facebookovú skupinu Materská škola Veľké Leváre v termíne 19.5 -  25.5.2020. V prípade potreby môžete prihlásiť dieťa aj formou SMS na tel. číslo 0910451150 (zástupkyňa MŠ). Prednostne budú prijímané deti rodičov v prvej línii (zdravotníci, hasiči, policajti, pedagogickí pracovníci, zamestnanci verejnej správy), deti oboch zamestnaných rodičov a predškoláci. Počet miest bude z dôvodu dodržania hygienicko-epideniologických opatrení a momentálne zníženej kapacity MŠ obmedzený. Presné podmienky  organizácie MŠ Vám poskytneme čo najskôr, zatiaľ potrebujeme vedieť záujem rodičov o navštevovanie detí MŠ. Zároveň vás žiadame o vyjadrenie, či máte záujem o celodennú alebo poldennú starostlivosť.