Novoročný príhovor starostu - 1. januára 2024

02.01.2024

Novoročný príhovor starostu - 1. januára 2024

Príhovor starostu obce vysielaný obecným rozhlasom 1.januára 2023.

Vážení spoluobčania, drahí Levárania,

starý rok opäť ubehol ako voda a všetci sme sa ocitli na prahu roku 2024. Dovoľujem si preto v krátkosti zhrnúť uplynulých 365 dní a zhodnotiť naše snaženie o rozvoj obce.

Na začiatku by som Vás rád informoval o najdôležitejších štatistických dátach.

Miestna evidencia obyvateľstva eviduje vo Veľkých Levároch ku koncu roka 2023 3716 obyvateľov, čo je o štrnásť viac, ako v predchádzajúci rok.

V roku 2023 sme na poslednej ceste odprevadili  37 našich zomrelých spoluobčanov, z toho 18  mužov a 19 žien, čo je rovnaký počet zosnulých ako v predchádzajúci rok.  

Naopak, medzi nami sme privítali 42 narodených detí, 18 chlapcov a 24  dievčat, čo je o 2 narodené deti viac, ako v predchádzajúci rok. 

Do obce sa v uplynulom roku prisťahovalo 69 nových obyvateľov a odsťahovalo sa ich 60. 

Celkovo bolo uzatvorených 12 manželstiev, z toho 6 civilným obradom a 6 cirkevným obradom.

Už druhý rok po sebe sa počet obyvateľov drží nad hranicou 3700. Teší ma fakt, že počet obyvateľov obce nestagnuje, ale pomaly narastá.

Uplynulý rok nebol pre nás vôbec jednoduchý. Realizovali sme množstvo projektov financovaných z rôznych grantových programov a eurofondov.  

Dovolím si teraz zhrnúť dôležité míľniky rozvoja obce v minulom roku:

 • Pokračovali sme v rozvoji infraštruktúry vzdelávania a v areáli základnej školy sme z rôznych grantových zdrojov a fondov dokončili Multifunkčné ihrisko s povrchom z umelej trávy s umelým osvetlením;
 • Okolo ihriska sme vybudovali tartanovú atletickú dráhu a opäť o niečo zvýšili konkurencieschopnosť školy;
 • Vymenili sme všetky pôvodné drevené okná a dvere na budove školy a kompletne sme zateplili pavilón prvého a druhého stupňa;
 • Z eurofondov sme dokončili rekonštrukciu  budovy Centra sociálnych služieb a začali poskytovať sociálne služby v Zariadení pre seniorov a Dennom stacionári;
 • Z eurofondov sme taktiež zmodernizovali priestor na železničnej stanici a vybudovali prestupný terminál s parkoviskami, osvetlením, kamerovým systémom, autobusovým nástupišťom, novovybudovanou prístupovou cestou a autobusovým obratiskom; 
 • Vďaka eurofondom sme tiež zrevitalizovali vnútrobloky medzi bytovkami na Družstevnej ulici, zmodernizovali chodníky, vysadili zeleň, obnovili verejné osvetlenie a vybudovali detské ihriská, tiež vybudovali spevnené plochy na parkovanie vozidiel; 
 • Vďaka podpore zo Štátneho fondu rozvoja bývania sa nám podarilo vybudovať dva bytové domy s 24 nájomnými obecnými bytmi, ktoré chceme začať čoskoro  prenajímať; 
 • Podarilo sa nám tiež získať podporu z fondov Európskej únie na II. etapu rekonštrukcie interiéru kultúrneho domu, ktorú sme začiatkom novembra začali realizovať. Tešíme sa, keď Vám budeme môcť kultúrny dom po rekonštrukcii ukázať, výsledok naozaj stojí zato. 
 • Ani minulý rok sme nezabúdali na kultúrne pamiatky. Vďaka podpore z rezervy predsedu Vládysme zreštaurovali Barokový pranier – stĺp hanby, pamiatku, ktorá nám pripomína voľakedajšie hrdelné právo obce;
 • Najväčším investičným úspechom obce minulého roka je však projekt kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, ktorý môžeme vďaka podpore z eurofondov v rámci združenia obcí Enviropark Pomoravie realizovať; 

Obec minulý rok zažívala najväčší investičný rozmach. Koncentráciu toľkých projektov v jednom roku nebolo jednoduché zabezpečiť a tiež zvládnuť. Vyžadovalo si to veľké množstvo úsilia tímu pracovníkov obecného úradu, ktorí spolu so mnou pracujú na rozvoji obce. Len cynik môže povedať, že v Levároch sa nič nerobí. Opak je pravdou a môžem sľúbiť, že nemienime zaspať na vavrínoch a plánujeme ďalšie investície financované z cudzích zdrojov. 

 

Čo obec čaká v roku 2024?

Obec má od 13.decembra schválený obecný rozpočet, podľa ktorého bude v nasledujúcom roku hospodáriť. Z dôvodu zvyšovania nákladov na likvidáciu odpadu vzrastie výška poplatku za odpady o 20%, v platnosti však zostáva aj zavedený motivačný systém, ktorý dáva občanom možnosť usporiť na poplatku za odpad vďaka kvalitnej separácii odpadov. 

Z dôvodov zvýšeného daňového bonusu, vysokých cien energií, inflácii a nových služieb sme boli nútení, podobne ako stovky ostatných miest a obcí, zvýšiť sadzby miestnych daní. Tie sa však určite neprejedia, ale použijú na ďalší rozvoj obce.

V roku 2024 plánujeme dokončiť najväčšie investičné projekty. Mám na mysli poskytnutie obecných bytov do nájmu a predovšetkým uvedenie kanalizácie a čistiarne dopadových vôd do prevádzky. Projekt kanalizácie zničil tiež množstvo miestnych komunikácií. Po ukončení projektu budú mať cesty opravené povrchy na mieste výkopov. Komplexná obnova bude realizovaná až postupne podľa stanoveného poradia v nasledujúcom desaťročí.

 • Budeme tiež pokračovať v rozširovaní systému verejného osvetlenia v lokalitách, kde v súčasnosti chýba;
 • V areáli futbalového štadióna plánujeme investovať do infraštruktúry zabezpečujúcej dostatok závlahovej vody; 
 • Budeme pokračovať v rozvoji projektu obytnej zóny Pasoviská, kde tento rok očakávame vybudovanie rozvodov elektrickej energie; 
 • Netrpezlivo tiež čakáme na rozhodnutie zo strany Plánu obnovy, kde máme podané projekty na vonkajšiu rekonštrukciu kultúrneho domu a tiež obecného úradu;

Radi by sme vyriešili všetky problémy a nedostatky, ale žiaľ, ako to prízvukujem každý rok, nedá sa všetko naraz. Riešenia si vždy vyžadujú finančné prostriedky, ktoré je potrebné niekde získať. To sa nám darí a preto realizujeme tie projekty, na ktoré zabezpečíme financovanie z grantov a fondov. Bez nich by mal rozvoj obce slimačie tempo. 

Ďakujem všetkým, ktorí sa v uplynulom roku akokoľvek pričinili o rozvoj obce a šírenie jej dobrého mena. Ďakujem každému, kto pomáhal pri podujatiach konaných v obci a prispel k tomu, že to v Levároch vďaka mnohým podujatiam konaným počas roka žilo.

Špeciálne ďakujem členom Dobrovoľného hasičského zboru, ktorí minulý rok oslávili 140 rokov od založenia, za zásahy a pomoc na území obce a bratislavského kraja.

Ďakujem občianskym združeniam a spolkom za ich aktivitu a za ich kultúrno-spoločenský prínos, za to, že prikladajú ruku k dielu a pracujú nie len pre seba, ale aj pre obec. 

Ďakujem tiež poslancom obecného zastupiteľstva a tiež členom odborných komisií za ich nasadenie, názory a konštruktívny prístup pri rozvoji obce. Ďakujem vedeniu a zamestnancom Základnej školy s materskou školou, že škole i škôlke dôveruje stále viac rodičov a z roka na rok rastie počet detí, ktoré ich navštevujú. 

V neposlednom rade chcem vyzdvihnúť prácu zamestnancov obce, ktorí sa snažili byť obyvateľom nápomocní pri riešení životných situácií. Uplynulý rok, preplnený investičnými projektmi, bol aj pre nich nadmieru náročný.

Špeciálne chcem poďakovať všetkým občanom za trpezlivosť pri výstavbe kanalizácie. Celá obec je jedným veľkým staveniskom a pohyb po rozbitých uliciach nie je jednoduchý. Nezostáva nám nič iné, len vydržať. Preto všetkých prosím, vydržme ešte pár mesiacov, robí sa to pre nás.   

Želám všetkým občanom, aby bol pre vás nový rokrokom plným šťastia, zdravia, lásky, štedrosti, spolupatričnosti, pokoja a porozumenia. 

Ďakujem vám za vašu pozornosť. 

 

Ing. Richard Nimsch, starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.