Nový kontajner na papier je už na zbernom dvore odpadov

27.09.2019

Nový kontajner na papier je už na zbernom dvore odpadov S cieľom zlepšiť separáciu papiera a zabrániť jeho znehodnocovaniu poveternostnými vplyvmi obstarala obec krytý kontajner, ktorý je umiestnený na zbernom dvore odpadov. Kapacita pôvodného kontajnera bola 5 m3, nový kontajner má objem až 30 m3. Jeho používaním sa zefektívňuje zvoz a hlavne kvalita vyseparovaného materiálu. V neposlednom rade sa podarí zlepšiť poriadok a bezpečnosť na zbernom dvore.