Občania môžu pripomienkovať cestovný poriadok autobusov

03.08.2020

Občania môžu pripomienkovať cestovný poriadok autobusov
Ku dňu 13.12.2020 dôjde k úprave cestovného poriadku autobusov. Občania majú možnosť prostredníctvom obce pripomienkovať v súčasnosti platný cestovný poriadok. Vaše postrehy či návrhy k aktuálne platnému cestovnému poriadku zasielajte na adresu prednosta@levare.sk najneskôr do 16.08.2020.