Obec aj v tomto roku podporila športové organizácie v obci

14.10.2020

Obec aj v tomto roku podporila športové organizácie v obci

Napriek obmedzeniam, ktoré organizovaný šport v tomto roku zažíva, chceme športovcom do života vliať trochu optimizmu a to vo forme materiálnej a finančnej podpory jednotlivých športových organizácií.

Počas aktuálneho roka obec zrealizovala výmenu okien v administratívnej časti budovy Telovýchovnej jednoty, ktorú využívajú futbalisti a pomohla vytvoriť vhodnejšie podmienky pre činnosť vedenia futbalového klubu.

Finančnú podporu vo forme dotácií obdržali aj členovia stolnotenisového tímu či Boxing club Veľké Leváre. Tiež posilňovňa mohla vďaka dotácii modernizovať svoje vybavenie a vylepšiť tak služby pre svojich návštevníkov.

V podpore športu budeme pokračovať aj v budúcom roku. Obecný rozpočet na rok 2021 by mal byť schválený v decembri, žiadosti o dotáciu je možné zo strany športových organizácií podávať do 31.januára 2021.