Obec hľadá dodávateľa stavebných prác pri budovaní zariadenia pre seniorov

22.02.2021

Obec hľadá dodávateľa stavebných prác pri budovaní zariadenia pre seniorov

Po odsúhlasení dokumentácie verejného obstarávania zo strany Bratislavského samosprávneho kraja vyhlásila obec vo vestníku verejného obstarávania verejnú súťaž na dodávateľa stavebných prác spojených s premenou nevyužívanej budovy bývalých detských jaslí a materskej školy na zariadenie pre seniorov a denný stacionár. Predloženie ponúk zo strany uchádzačov sa očakáva najneskôr 26. februára. Na prípravu ponúk mali uchádzači k dispozícii viac ako šesť týždňov.  

Realizácia diela bude môcť začať po následnej kontrole celého procesu zo strany Bratislavského samosprávneho kraja, predbežne v letných mesiacoch tohto roka. Projekt bude financovaný z fondov EÚ, štátneho a obecného rozpočtu.