Obec je pripravená na obnovu verejného osvetlenia

12.11.2019

Obec je pripravená na obnovu verejného osvetlenia

Po zrealizovaní auditu verejného osvetlenia v prvej polovici roka 2019 má už obec k dispozícii projektovú dokumentáciu obnovy verejného osvetlenia. Projekt rieši výmenu a doplnenie svetelných bodov v lokalitách, kde sa verejné osvetlenie nachádza aj v súčasnosti. Dokumentácia tiež obsahuje samostatné špeciálne osvetlenie prechodov pre chodcov.

Rekonštrukcia je navrhnutá tak, aby systém verejného osvetlenia založený na báze LED spĺňal normy pre osvetlenie komunikácií. Zároveň, v zmysle analýz, bude obec dosahovať úspory na  spotrebe elektrickej energie, opravách a údržbe.

O realizácii rekonštrukcie verejného osvetlenia v roku 2020 a tiež o budovaní nových vetiev bude obecné zastupiteľstvo rozhodovať pri schvaľovaní rozpočtu na decembrovom zasadnutí.