OBEC MODERNIZUJE VEREJNÉ OSVETLENIE NA CHODNÍKU K ŽELEZNIČNEJ STANICI

08.07.2019

OBEC MODERNIZUJE VEREJNÉ OSVETLENIE NA CHODNÍKU K ŽELEZNIČNEJ STANICI

Nakoľko vetva verejného osvetlenia vedúca popri chodníku na železničnú stanicu vykazovala častú poruchovosť a nedostatočne osvetľovala chodník, obec začala v mesiaci júl jej modernizáciu. Doplnené boli stožiare, inštalované bolo nové elektrické vedenie a nainštalovali sa nové LED lampy. Potrebné je ešte odstrániť staré drevené stožiare, ktoré boli v havarijnom stave, upraviť terén a zostrihať vetvy niektorých krov brániace prieniku svetla na chodník. Nová vetva verejného osvetlenia je už od minulého štvrtka v prevádzke a v noci je možné porovnať pôvodnú a súčasnú kvalitu osvetlenia.

Táto aktivita nebola pôvodne zahrnutá v rozpočte obce na rok 2019, rátalo sa s ňou predbežne v roku 2020. Časté výpadky osvetlenia a havarijný stav drevených stožiarov však donútili obec k úprave rozpočtu, ktorú schválili poslanci OZ v júni 2019. Touto inštaláciou tiež obec prezentuje svoj zámer využívať pri modernizácii verejného osvetlenia výlučne úspornú a regulovateľnú LED technológiu.