Obec pokračuje vo výmene okien na budove ZŠsMŠ

26.02.2020

Obec pokračuje vo výmene okien na budove ZŠsMŠ

Budova základnej školy s materskou školou nemá zatiaľ vymenené všetky okná, aj keď s ich postupnou výmenou sa začalo už pred viacerými rokmi. Kritickými časťami, v ktorých nabral stav okien havarijný charakter, sú schodiská. V uplynulých dňoch došlo k výmene okien na jednom schodisku materskej školy, na druhom schodisku sa bude pracovať až cez víkend za neprítomnosti detí. Schodiskové okná na budove základnej školy budú vymenené počas letných mesiacov.  

Výmena okien nie je financované z prostriedkov, z ktorých sa realizuje modernizácia materskej školy, ale z vlastných zdrojov obce. Napriek tomu, že stav okien je havarijný a obec sa uchádzala o dotáciu na odstránenie havarijného stavu, požiadavka obce nebola žiaľ zo strany Ministerstva financií uspokojená.