Obec sa uchádza o príspevok na výstavbu atletickej dráhy v ZŠ

16.08.2019

Obec sa uchádza o príspevok na výstavbu atletickej dráhy v ZŠ

Základná škola vo Veľkých Levároch nemá po 28 rokoch prevádzky okrem betónovej plochy vybudovanú žiadnu športovú infraštruktúru. V pôvodnom stavebnom projekte sa uvažovalo s výstavbou ihrísk na rôzne športy a tiež s atletickou infraštruktúrou. Žiaľ k realizácii nikdy nedošlo a plány zostali len na papieri.

Obec sa snaží situáciu zmeniť. Aktuálne sa uchádza o finančný príspevok na vybudovanie atletického oválu so štyrmi dráhami, ktorý umožní učiteľom profesionálnejšiu výučbu telesnej výchovy. Samozrejme sa počíta s otvorením športovej infraštruktúry aj pre verejnosť.

Zároveň obec pracuje na projekte multifunkčného športoviska umiestneného vo vnútri atletického oválu.