Obec ukončila rekonštrukciu strechy ZŠ

26.04.2019

Obec ukončila rekonštrukciu strechy ZŠ

Obec včera ukončila rekonštrukciu strechy základnej školy nad kotolňou, jedálňou, šatňami a chodbami telocvične. Išlo o poslednú fázu obnovy hydroizolácie na budove ZŠsMŠ, ktorá zabezpečila, že nová hydroizolácia sa nachádza na streche celej budovy. Do školy už nebude zatekať.

Tento rok má obec ešte v pláne vymeniť vstupné dvere do budovy a tiež zabezpečiť vymaľovanie časti vnútorných priestorov. Zároveň bude potrebné realizovať opravu poruchovej kanalizácie základnej školy.