Obec ukončila rekonštrukciu verejného osvetlenia

05.08.2020

Obec ukončila rekonštrukciu verejného osvetlenia

V mesiaci júl bola ukončená výmena a doplnenie svietidiel verejného osvetlenia.  Obec v tomto roku ešte pripravuje vybudovanie nových vetiev osvetlenia v dvoch lokalitách, v ktorých zatiaľ úplne chýba a to na novej ulici pri cintoríne a v lokalite pri diaľnici. Taktiež sa na vybraných miestach pripravuje doplnenie stožiarov a svietidiel.   

Veľké Leváre sa zaradili medzi mnohé mestá a obce využívajúce úspornú LED technológiu. Úspora je dosahovaná nízkou spotrebou svietidiel a je násobená automatickým znižovaním intenzity osvetlenia v neskorých nočných hodinách (po polnoci). Zároveň nový systém osvetlenia prispel k zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov. Náklady na rekonštrukciu by sa mali obci vrátiť z úspor v priebehu nasledujúcich ôsmich rokov.

V nasledujúcich týždňoch budú jednotlivé stožiare nesúce svietidlá verejného osvetlenia označené číslami, ktoré uľahčia identifikáciu a vyhľadávanie prípadných porúch.

Po rekonštrukcii zostali na niektorých stožiaroch torzá starých výložníkov. Nakoľko sa nachádzajú nad vedením, budú z bezpečnostných dôvodov odstraňované priebežne pri plánovaných odstávkach dodávok elektrickej energie zo strany Západoslovenskej distribučnej a.s.